SỬA LOA BLUETOOTH HARMANKARDON ONYX 1

các lỗi dòng harmnankardon lỗi nguồn,chạy ngắt,giữ nút mới lên tiếng

Loa rè bass,treb,mất vế tiếng (màng loa lỗi,gân kém,côn cháy,chết công suất..)

 

-Pin chai nhanh gây rè tiếng

 

Quý khách có nhu cầu sửa chữa tư vấn,vui lòng liên hệ máy tính AnKhang