Sửa chữa loa bluetooth JBL Pulse, char, flip.

Sửa loa bluetooth JBL không kích được nguồn, chai pin, pin kém,độ pin tăng thời gian sử dụng, loa rè.

 

2019-01-14