PIN LOA HK3

PIN LOA HK3

Thông số: 3.7V 2A

*Lưu ý: có thể độ pin dung lượng cao hơn kéo dài thời gian sử dụng