PIN LOA HK2

PIN LOA HK2

Thông số: 3.7V 2600Mah

(Có thể độ pin dung lượng lớn hơn kéo dài thời gian sử dụng)