PIN LOA HK1

PIN LOA HARMANKARDON ONYX1 

Thông số: 3.7v 2600Mah

(Có thể độ pin lớn hơn kéo dài thời gian sử dụng)